Uniunea European?

Site-ul oficial al Uniunii Europene

Site-ul oficial al Uniunii Europene

Despre UE

Informa?ii succinte despre UE: institu?ii,organisme, ??ri, simboluri, istorie, fapte ?i cifre

Versiunea ?u?or de citit”

UE dup? tem?

Informa?ii despre agricultur?, ?ntreprinderi, cultur?, s?n?tate...

A tr?i, a lucra, a c?l?tori ?n UE

Informa?ii despre dreptul fiec?rui european de a locui, de a munci, de a c?l?tori ?i de a studia ?n alte ??ri din UE, inclusiv despre dreptul la servicii de asisten?? medical? ?i drepturile consumatorilor

Activit??i comerciale

Informa?ii despre impozite, v?mi, importul ?i exportul de m?rfuri, sprijinul financiar de care pot beneficia ?ntreprinderile

Dreptul UE

Acces la tratatele, legisla?ia ?i jurispruden?a UE ?i informa?ii despre cum sunt elaborate ?i aplicate normele UE

Documente ?i publica?ii

Acces la documente oficiale, publica?ii, statistici, date deschise ?i alte resurse

Back to top
江苏快3一定牛