Unia Europejska

Oficjalny portal Unii Europejskiej

Oficjalny portal Unii Europejskiej

Informacje o UE

UE w skrócie, instytucje i organy, kraje, symbole, historia, fakty i dane liczbowe

Wersja ?atwa do czytania i zrozumienia

Obszary dzia?alno?ci UE

Informacje na temat rolnictwa, przedsi?biorstw, kultury, zdrowia itp.

?ycie, praca i podró?e na obszarze UE

Twoje prawa do zamieszkania, podj?cia pracy lub studiów i do podró?owania w innym kraju UE, w tym dost?p do opieki zdrowotnej i prawa konsumenta

Prowadzenie firmy

Podatki, c?a, import i eksport towarów, wsparcie finansowe dla przedsi?biorstw

Prawo UE

Unijne traktaty, prawodawstwo, orzecznictwo, tworzenie i stosowanie prawa UE

Dokumenty i publikacje

Urz?dowe dokumenty, publikacje, statystyki, otwarte dane i inne ?ród?a

Back to top
江苏快3一定牛