Unjoni Ewrope

Websajt uffi?jali tal-Unjoni Ewropea

Websajt uffi?jali tal-Unjoni Ewropea

Dwar l-UE

L-UE fil-qosor, l-istituzzjonijiet u l-korpi, il-pajji?i, is-simboli, l-istorja, fatti u ?ifri

?Ver?joni li tinqara fa?ilment

L-UE skont it-tema

Informazzjoni dwar l-agrikoltura, il-kummer?, il-kultura, is-sa??a

G?ajxien, xog?ol, ivvja??ar fl-UE

Informazzjoni dwar id-drittijiet tieg?ek li tg?ix, ta?dem, tivvja??a u tistudja barra pajji?ek, inklu? l-a??ess g?all-kura tas-sa??a u d-drittijiet tal-konsumatur

Twettiq ta’ negozju

Tag?rif dwar it-taxxi, id-dwana, l-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-merkanzija, l-appo?? finanzjarju g?an-negozju.

Li?i tal-UE

Sib trattati tal-UE, le?i?lazzjoni, ka?istika, kif issir il-li?i tal-UE u kif ti?i applikata

Dokumenti u pubblikazzjonijiet

Sib dokumenti uffi?jali, pubblikazzjonijiet, statistika, dejta miftu?a u aktar ri?orsi

Back to top
江苏快3一定牛