Eiropas Savienība

Eiropas Savienības oficiālā tīmek?a vietne

Eiropas Savienības oficiālā tīmek?a vietne

Par ES

īsumā par ES, tās iestādēm un struktūrām, dalībvalstīm, simboliem, vēsturi, kā arī fakti un skait?i.

?Viegli lasāma versija

Temati

Informācija par lauksaimniecību, uz?ēmējdarbību, kultūru, veselību u.c.

Dzīve, darbs un ce?o?ana ES

Informācija par jūsu tiesībām dzīvot, strādāt, ce?ot un mācīties citās ES dalībvalstīs (arī par veselības aprūpes pieejamību un patērētāju tiesībām).

Uz?ēmējdarbība

Informācija par nodok?iem, muitu, pre?u importu un eksportu, finansiālu atbalstu uz?ēmumiem.

ES tiesības

ES līgumi un likumdo?ana, judikatūra, ES tiesību aktu izstrāde un īsteno?ana.

Dokumenti un publikācijas

Oficiāli dokumenti, publikācijas, statistika, atklātie dati un citi resursi.

Back to top
江苏快3一定牛