Evropská unie

Oficiální internetové stránky Evropské unie

Oficiální internetové stránky Evropské unie

Základní informace o EU

Historie a fungování EU, evropské instituce a orgány, ?lenské země, symboly EU a dal?í fakta

Snadno srozumitelná verze

EU podle oblastí

Informace o zemědělství, obchodu, kultu?e, ve?ejném zdraví

?

?ivot, práce, cestování v EU

Jaká máte práva, kdy? se rozhodnete ?ít, pracovat, cestovat nebo studovat v?jiné zemi EU (v?etně p?ístupu ke?zdravotní pé?i a?práv spot?ebitel?)

Podnikání

Daně, cla, dovoz a vyvoz zbo?í a finan?ní podpora podnikatel?

Právo EU

Smlouvy EU, právní p?edpisy, judikatura a jejich provádění a uplatňování

Dokumenty a publikace

ú?ední dokumenty, publikace, statistiky, ve?ejně p?ístupné údaje a?dal?í materiály

Back to top
江苏快3一定牛